Đến nay, Việt Nam có khoảng 21. 000 Hướng dẫn viên Du lịch, trong đó có khoảng 7. 500 Hướng dẫn viên Du lịch nội địa và khoảng 13. 500 Hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Trong đó khoảng 5% là ký hợp đồng lao động, có đóng BHXH tại các Công ty Lữ hành, còn khoảng 95% là các HDV hành nghề tự do. Với hơn 1800 Công ty kinh doanh Lữ hành quốc tế và hơn 5000 Công ty kinh doanh Lữ hành nội địa, hàng năm vào mùa du lịch cao điểm, nhu cầu tìm kiếm HDV để ký kết hợp đồng hướng dẫn 1 TUOR cụ thể của các Công ty Lữ hành là rất lớn, nhu cầu tìm kiếm việc làm của các HDV tự do cũng rất cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm của các HDV là Hội viên Hội HDV Du lịch Việt Nam (VTGA), hỗ trợ cho các Công ty Lữ hành, các khách du lịch, với sự hỗ trợ của Viettel, VTGA tiến hành xây dựng sàn giao dịch việc làm online trên trang Website http: hoihuongdanvien.vn . Sự vận hành của sàn giao dịch việc làm online là cơ hội để các Hội viên tìm kiếm việc làm, các Hội viên chỉ cần dowload và sử dụng ứng dụng App của Hội trên điện thoại, các Công ty Lữ hành chỉ cần đăng ký, mở tài khoản trên trang website của Hội.

Hiện nội dung của mục SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM đang trong quá trình xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, mời quý Hội viên quay lại trong thời gian tới.